Okolie náučných chodníkov, ale aj obľúbených banskoštiavnických tajchov vyčistili v uplynulých dňoch dobrovoľníci od odpadkov. Jarnú gruntovačku tu pri príležitosti Dňa Zeme a pod záštitou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.

“Cieľom podujatia bolo vyčistiť od odpadkov vybrané lokality v regióne pred hlavnou turistickou sezónou. Pre jarnú verziu gruntovačky sme vybrali Náučný chodník Milana Kapustu a okolie piatich tajchov, ktoré chodník spája,” priblížil výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica Igor Kuhn s tým, že išlo o jazerá Červená studňa, Malá a Veľká Vodárenská, Ottergrund a Klinger.

Jarná gruntovačka prebehla vďaka spolupráci s obcou Podhorie aj v oblasti náučného chodníka Žakýlske pleso a okolí Žakýlskeho hradu.

Do čistenia sa podľa Kuhna zapojili žiaci Základnej školy Bakomi, Gymnázia Andreja Kmeťa a Strednej odbornej školy lesníckej spoločne so svojimi pedagógmi. Odpad sa už počas zberu recyklovali do vriec poskytnutých Technickými službami mesta Banská Štiavnica a ukladal na zberné miesta, skadiaľ bol neskôr odvezený. Po čistení sa účastníci gruntovačky v Hájovni na Červenej studni zúčastnili aj prednášky o potrebe triedenia odpadu.

V Podhorí sa výstupu na Žakýlsky hrad, ktorý bol spojený s úpravou Náučného chodníka Žakýlske pleso, čistením trasy od odpadkov a náletových drevín, zapojilo asi 20 ľudí.

“Z gruntovačky by sme chceli urobiť pravidelné podujatie a zapojiť do nej aj okolité obce. Veríme, že si postupne všetci uvedomia, že odpadky patria do koša a nie do lesa, aj preto do podujatia snažíme zapojiť hlavne deti. Dúfame, že počas jesennej gruntovačky už bude tých vriec s odpadkami oveľa menej,” dodal Kuhn.

TASR          foto LM