Po ročnej prestávke je opäť otvorený autokemping v Červenom Kláštore, ktorý prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u. Medzitým areál prešiel nevyhnutnou rekonštrukciou a v týchto dňoch privítal už aj prvých hostí.

Štátne lesy TANAP-u ako správca nehnuteľností v súlade so zákonom o správe majetku štátu ponúkli ešte v máji 2019 autokemping na prenájom. Ponuka bola zverejnená v registri osobitných ponukových konaní Ministerstva financií SR. Kritériom pre výber nového prevádzkovateľa bola najvyššia cenová ponuka, vybraný záujemca sa však rozhodol zmluvu nepodpísať, a tak priestor dostal uchádzač, ktorý ponúkol druhú najvyššiu sumu. Zmluva napokon nebola podpísaná ani s ním. V januári 2020 bolo vyhlásené nové osobitné ponukové konanie, avšak ešte pred podpisom zmluvy s víťazom došlo k zrušeniu rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku, takže autokemping Štátne lesy TANAP-u prevádzkujú aj naďalej vo vlastnej réžii.

Jeho opätovné otvorenie si vyžiadalo rekonštrukciu za vyše 20-tisíc eur, strešnú krytinu na objekte recepcie zasponzorovala spoločnosť BLACHOTRAPEZ, s.r.o., ktorá takisto prispela aj na opravu zatekajúcich striech na sociálnych zariadeniach. V rámci dlhodobej partnerskej spolupráce so Štátnymi lesmi TANAP-u eseročka finančne pomáha aj pri údržbe zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, na turistiku a oddych návštevníkov Tatranského národného parku a tiež podporila pestovnú činnosť na štátnych pozemkoch v správe Štátnych lesov TANAP-u. Mimochodom, práve dnes spoločnosť BLACHOTRAPEZ, s.r.o. organizuje v poradí už druhú akciu zameranú na čistenie horských chodníkov, tentokrát v lokalite Roháčskych plies v Západných Tatrách.

ATC Červený Kláštor sa nachádza v malebnom prostredí Pienin, priamo pod Tromi Korunami. Leží v bezprostrednej blízkosti rieky Dunajec, ktorá tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Jeho poloha je ideálna na spoznávanie krás Pieninského národného parku, príjemné prostredie určite ocenia aj rodiny s deťmi. V rámci pobytu môžu návštevníci absolvovať splav na plti či raft, prechádzku náučným chodníkom v Prielome Dunajca, návštevu prírodnej rezervácie Prielom Lesnického potoka, občerstvovaciu zastávku na turistickej chate PIENINY, prehliadku Kartuziánskeho kláštora, ktorú ponúka Múzeum Červený Kláštor, relax v miestnych kúpeľoch Smerdžonka, prehliadku poľského kúpeľného mesta Szczawnica, výstup na Tri Koruny či Haligovské skaly i cyklovýlety po okolí.

Mgr. Martina Petránová,

koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u