V programovom vyhlásení vlády by nemali chýbať opatrenia na ochranu prírody, vôd a lesov, uvádza občianske združenie World Wide Fund for Nature (WWF) Slovensko. Organizácia Greenpeace považuje za dôležité, aby sa v programovom vyhlásení nachádzala hlavne ochrana klímy.

WWF Slovensko žiada ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), aby bezzásahové územia rozšíril na 75 percent rozlohy národných parkov. Chránené územia by podľa WWF mali mať jedného správcu, ktorý bude zodpovedný za jeho starostlivosť. Malo by sa tiež vyriešiť vyrovnanie pozemkov v súkromnom vlastníctve v chránených oblastiach.

Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann hovorí, že pri lesoch by sa mal zavádzať prírode blízky spôsob hospodárenia. V oblasti ochrany vôd zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť podmienky na komplexnú revitalizáciu riečnej krajiny. Taktiež by sa mal podľa WWF aktualizovať Vodný plán SR, ktorý bude dopĺňať komplexnú novú Vodnú politiku Slovenska. Envirorezort by mal prehodnotiť aj plánované veľké infraštruktúrne projekty s negatívnym dopadom na stav vôd, poznamenala Plassmann.

Greenpeace upozorňuje na potrebu silných klimatických opatrení v programovom vyhlásení vlády. V programovom vyhlásení vlády by podľa organizácie nemali chýbať opatrenia na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku. “Práve programové vyhlásenie je jedinečnou príležitosťou ako nasmerovať našu krajinu k otázke klimatickej krízy a so silnými opatreniami na jej riešenie z nás urobiť lídrov tejto oblasti a príkladom pre okolité štáty,” uviedla programová riaditeľka Greenpeace Katarína Juríková.

Pripomína, že koaličné strany sa pred parlamentnými voľbami zaviazali k trom klimatickým cieľom organizácie. “To, s akým dôrazom budú tieto ciele reflektované v programovom vyhlásení vlády, ukáže, či to strany s riešením klimatickej krízy myslia vážne, alebo to boli len predvolebné sľuby,” skonštatovala Juríková.

Vláda by podľa Juríkovej nemala prísť o možnosť nasmerovať Slovensko na cestu udržateľnej a stabilnej budúcnosti, ako aj zdravého životného prostredia pre všetky generácie. Riešenie klimatickej krízy môže podľa environmentalistov pomôcť aj pri znovu oživení ekonomiky, ktorá je v súčasnosti postihnutá pandémiou. WWF Slovensko uvádza, že opatrenia pre ekonomiku a investičné projekty by mali zahŕňať ekologické prístupy a trvalo udržateľný rozvoj. Opatrenia podľa Juríkovej vytvoria množstvo pracovných miest, ochránia zdravie ľudí a prírodu.

TASR 11.4.2020

foto LM