Aj vláda premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) sa chce v najbližších rokoch zaoberať problematikou pozemkových úprav. Vyplýva to návrhu programového vyhlásenia vlády (PVV) na roky 2021 až 2024, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.

“Vláda sa bude detailne zaoberať a aktívne riešiť problematiku pozemkových úprav a zabráni drobeniu vlastníctva pôdy po pozemkových úpravách,” uvádza sa v schválenom vládnom materiáli. Vláda plánuje na základe analýzy pripraviť návrh a následne zrealizovať vybudovanie špecializovanej pozemkovej štátnej správy v gescii rezortu.

Kabinet taktiež pripraví opatrenia proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vrátane podpory prednostnej výstavby na tzv. brownfieldoch alebo povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy s výnimkou výstavby štátnych nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.

Hegerova vláda chce zároveň zadefinovať a zaviesť do praxe kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vody a ovzdušia, ako aj biodiverzity. Zvýši zamestnanosť v agrosektore, ako aj atraktívnosť života na vidieku. “Využije všetky dostupné prostriedky k pozitívnej motivácii na dobrovoľné plnenie ekosystémových služieb, ekologizáciu poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, protipovodňové opatrenia, biopásy, opatrenia proti zhutňovaniu pôdy a erózii pôdy, s reguláciou GMO,” spresňuje materiál.

“Vláda SR vytvorí podmienky pre väčšiu diverzifikáciu poľnohospodárskych plodín, pričom výmera honov bude limitovaná,” konštatuje sa okrem iného vo vládou schválenom PVV.

TASR, foto LM