Aj napriek tomu, že sa tento rok tak nečakane pozastavil celý svet, podarilo sa nám pripraviť v poradí už 36. ročník medzinárodného filmového festivalu z oblasti poľnohospodárstva, vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu – Agrofilm 2020.

Tvorcovia z 22 krajín sveta prihlásili na aktuálny ročník 94 filmov. Priaznivci dobrých dokumentov teda ani tento rok o nič neprídu. Samozrejme budeme rešpektovať všetky epidemiologické opatrenia v boji proti COVIDu-19, ktoré budú aktuálne platiť počas festivalového týždňa. Ak nám to podmienky dovolia, budeme premietať na všetkých 11- tich tradičných miestach vrátane nových partnerov, ktorí prejavili záujem. V prípade sprísnenia bezpečnostných opatrení sa im budeme prispôsobovať až do takej miery, že festival presunieme do online priestoru.

Dokumenty Agrofilmu 2020 odrážajú okrem iného aj veľký tlak na zodpovedné využívanie zdrojov našej planéty. Filmári si čoraz častejšie všímajú, ako sa snaha o nakŕmenie ľudstva odráža na stave nášho sveta. Ukazujú nám, čo stojí naše pohodlie a komfort. Našťastie v dokumentoch uvidíme aj ukážky toho, ako môže vyzerať ekologicky zodpovedné poľnohospodárstvo. O tom, že sa takéto dokumenty dajú robiť na vysokej vedeckej úrovni, ale zároveň filmársky veľmi atraktívne, svedčia napríklad filmy z autorskej dielne Čecha Ivana Stříteského a Slováka Ladislava Mika. Na festivale boli už dvakrát ocenené ich filmy o biológii pôdy.

Aj napriek tomu, že poľnohospodárske témy nepatria v mediálnom svete medzi najžiadanejšie, opäť si môžeme pozrieť špičkové dokumenty napríklad o pestovaní sóje, detekovaní amoniaku v maštaliach, či vplyve včiel na výšku úrody. Aj tieto filmy môžu pomôcť poľnohospodárom v ich praktickom každodennom živote. Agrofilm aj tento rok ponúknu divákom veľa užitočných informácií ale aj pekných zážitkov.

Teší nás, že v hlavnej súťaži zabojuje 35 kvalitných dokumentov z 12-tich krajín. Práca medzinárodnej poroty bude tento rok netradičná. Zahraniční porotcovia sa zachovali zodpovedne a rozhodli sa necestovať do Nitry. Po vzájomnej dohode sme im súťažné filmy poslali elektronickou formou. Vymenili tak atmosféru filmových sál a spoločných diskusií za súkromie domova. Verím, že s ich hodnotením budeme opäť veľmi spokojní.

tlačová správa AF