Vážení obchodní priatelia,

Využite možnosť cenovo výhodnej ponuky v agro bazáre portálu www.slovenskyvidiek.sk formou farebnej obrázkovej inzercie v kategóriach:

  • použitá poľnohospodárska technika
  • malá poľnohospodárska technika
  • technika pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  • technológie do živočíšnej výroby
  • farmárske potreby a pod.

Cena jedného okienka je 8€ s DPH / týždeň

K fotografii je treba poslať aj podtext – názov ponúkaného produktu, krátky popis a cenu.
Ďalej je treba doplniť:

  • názov firmy
  • kontaktnú osobu
  • kontaktné údaje – tel., e-mail

Tieto údaje budú v samostatnom okienku
samostatne pre fakturáciu odošlite zúčtovacie dáta: IČO, DIČ, č. účtu
Platba prebehne formou faktúry na účet prevádzkovateľa portálu.
Po uplynutí objednanej doby zverejnenia inzercie budú fotografie a texty z portálu odstránené.

Vaše ponuky posielajte e-mailom na adresu: juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk kontaktná osoba: Ing. Juraj Vrabec tel. 0908/795 841

produkt 2

produkt 3

produkt 4

Názov a popis produktu:

 

Cena:

Kontaktné informacie:

Názov spoločnosti

Kontaktná osoba

Adresa spoločnosti

Tel. číslo:

Mail:

Ďalšie produkty z ponuky spoločosti:

Popis:

Cena:

Popis:

Cena:

Popis:

Cena:

produkt 2

produkt 3

produkt 4

Názov a popis produktu:

 

Cena:

Kontaktné informacie:

Názov spoločnosti

Kontaktná osoba

Adresa spoločnosti

Tel. číslo:

Mail:

Ďalšie produkty z ponuky spoločosti:

Popis:

Cena:

Popis:

Cena:

Popis:

Cena: