Výskyt moru ošípaných zaznamenali v severnom Maďarsku aktuálne len zhruba pol kilometra od slovenskej hranice v Trebišovskom okrese. V regióne si to vyžaduje sprísnenie režimu preventívnych opatrení proti nebezpečnej nákaze, ktorú šíria voľne žijúce diviaky. “Opatrenia, ktoré sú tu zavedené od minulého roka sa precizujú v tom, že už sme ich dali do polohy, ako keby tu africký mor bol, čiže systém poľovania, ochrany domácich ošípaných, analýzy vzoriek, už je to tá najvyššia pohotovosť,” uviedol v piatok v Trebišove ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš.

Podobný nález diviaka s ochorením zaznamenali v januári v Maďarsku aj v blízkosti okresu Rimavská Sobota. “Výhodou Rimavskej Soboty oproti Trebišovu sú aj prirodzené bariéry proti migrácii diviakov. V oblasti Trebišova je ten priestor úplne otvorený, to znamená, že tá migrácia diviakov na Slovensko je úplne voľná a prenos omnoho ľahší ako v iných okresoch,” konštatoval Bíreš pre novinárov po pracovnom stretnutí expertnej skupiny. Momentálne sa tak javí región Trebišova a Michaloviec ako najrizikovejší.

Preventívne opatrenia sa týkajú veľkochovov aj malých chovateľov, ktorí majú len jednu ošípanú. Ide napríklad o vylúčenie zeleného krmiva alebo zabránenie možnosti mechanického prenosu vírusu, napríklad poľovníkmi prostredníctvom obuvi či odevu.

Súčasťou opatrení je aj odstrel diviakov. “Prevencia je tisíckrát lacnejšia ako liečba, robíme všetko preto, dá sa povedať už tretí rok, aby sa to ohnisko afrického moru ošípaných sem nedostalo. Snažíme sa v prvom rade znížiť hustotu diviačej zveri,” konštatoval Juraj Ciberej, predseda trebišovskej okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu. Diviakov podľa neho priťahuje pestovanie kukurice a za posledných desať rokov došlo k nárastu diviačej populácie až o 420 percent.

Vytvorená nárazníková oblasť proti nákaze sa týka celého južného Slovenska. “Sprísňuje sa akurát režim tých preventívnych opatrení. To dnešné stretnutie bolo o tom, aké sú možné opatrenia, aby sa to sem vôbec nedostalo, a naša ambícia je, aby sme takýto nález na Slovensku nemali,” konštatoval generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva ministerstva pôdohospodárstva Štefan Ryba.

TASR            foto TASR